دکترای علوم قران و حدیث

عضو هیات علمی آستان قدس رضوی

پاسخگوی ارشد مسائل اعتقادی آستان قدس رضوی

هر سوالی که از استاد داری می تونی به بخش تیکت ها بری و سوالت رو از بپرسی.

رزومه استاد

  • عضو هیئت علمی و ارزیاب ارشد آستان قدس رضوی
  • عضو مبلغان نخبه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
  • کارشناس رشته مذاهب اسلامی
  • مولف کتاب مهدویت از منظر قرآن
  • مدرس دانشگاه و حوزه
  • کارشناس دینی رادیو و تلویزیون
  • تالیف و تدوین ده ها مقاله علمی پژوهش در سایت مرکز ملی پاسخگویی
    مشاور اعتقادی و دینی