مداومت در کار
اگر میخوای یک کار رو شروع کنی باید تداوم داشته باشی و همیشه ادامه بدی

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید