کرامت، بزرگترین صفت انسانی
کرامت یعنی چی؟
کریم به چه کسی میگن؟
آیا بالاتر از کریم هم داریم؟
چگونه به کرامت میشه رسید؟

دیدگاهتان را بنویسید