محصول

مشاوره

دوره ها :

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

پستها :

اعتقادی

سعی و تلاشت هم اجر داره

یه عده که میخوان به موفقیت برسن یه مسیری رو انتخاب می کنن و میرن تا ببینن چی میشه اما …

اعتقادی

تاثیر خوش زبان

میدونی تو اصلا هیچی نمی فهمی.. مثل اینکه حالیت نیست چه کار می کنی ها؟؟؟ بدتر از تو هم مگه …

اعتقادی

زن و شوهر لباس همدیگرند

همسر یعنی ۱+۱=۱ پس احساس هر رفتار و کنش و واکنشی که با همسرم دارم اول به خودم بر میگرده …

اعتقادی

میلاد امام حسن مجتبی

ببین این من بودم که باعث شدم تو به اینجا برسی…من کارتو راه انداختم….من زیربالو پرتو گرفتم من چرا باید …

محصولات باشگاه :

محصولات مرتبط :

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

مشاورین :

مشاور مسائل اعتقادی و اجتماعی