بارها شنیده‌ایم که شرط بندی بین اعضای خانواده مشکلی ندارد، اما واقعا همینطور است؟
با ما همراه باشید
  • شرط بندی فقط در تیراندازی و سوارکاری حلال است و هر شرط بندی دیگری که در غیر این دو صورت شکل بگیرد حرام است و اگر پولی بین برنده و بازنده رد و بدل شده است باید برگردانده شود.