بعضی از ما شاید فکر کنیم که بین زن و شوهر قمار و شرط بندی مشکلی نداشته باشد، بریم ببینیم
با ما همراه باشید.
  • خیلی خلاصه! شرط بندی و قمار بین زن و شوهر حرام است؛ استثنائات شرط بندی فقط در سوارکاری و تیراندازی هست که در قسمت‌های قبل توضیح کاملی در مورد آنها ارائه کردیم.
  • در احکام ربا یکسری استثنائات وجود دارد که مخصوص زن و شوهر و پدر و فرزندانش بود.