اثبات تولد حضرت مهدی (علیه السلام)
اثبات ولادت امام زمان علیه السلام اثر بسیار زیادی در رشد فردی و اجتماعی مسلمانان دارند و آن هم توجه به انتظار آمدن فردی است که دنیا و آخرت مردم را آباد می کند وقتی انتظار آمدن چنین کسی را داریم قطعاً باید در رفتار خود این انتظار را پیاده کنیم یعنی اگر امام زمان را اجرا کننده عدالت در تمام شئون زندگی و در سطح بین الملل می دانیم حتماً باید در زندگی خود نیز آن را اجرا کنیم آنگاه برکات این انتظار به وضوح دیده خواهد شد