در این قسمت با انواع شرط بندی آشنا می‌شوید.

با ما همراه باشید

  • شرط بندی‌ها در کتاب‌های فقهی تقسیمات خاصی ندارند بلکه برای شرط بندی یکسری چارچوب‌ها بیان کرده‌اند و برای آن‌ها مثال آورده‌اند.
  • شرط بندی‌ها را می‌شود به شرط بندی‌های «دو نفره و چند نفره» یا «شرط بندی‌هایی که در آن‌ها کار‌های مفید انجام می‌شود و شرط بندی‌هایی که با آن کار‌های مفیدی انجام نمی‌شود» یا «شرط بندی‌‌های دوستانه و جدی» یا «شرط بندی با سیستم و یک شخص غیر حقیقی» که تک تک این‌ها توضیحات خاصی دارد و در قسمت‌های بعدی حتما درباره‌ی این‌ها صحبت می‌کنیم.

جالبه بدونید که ما شرط بندی حلال هم داریم، احکام این شرط بندی‌ها را در قسمت بعدی می‌توانید ببینید.