.
.
هر کدام از زن و مرد یک سری وظایفی در زندگی زناشویی خودشون دارند که باید به آن پایبند باشند.
حالا اگه هرکدوم از این دو نفر به وظایف خودش عمل نکند آیا اون یکی میتونه تلافی کنه و وظایف خودش رو انجام نده؟