.
.
من دارم توی خونم کار میکنم در عین حال دارم از تلویزیون به صدای قرآن هم گوش میدم، اگر قاری آیه ای که سجده واجب دارد را بخواند من باید سجده کنم؟