درسته که پاسور وسیله‌ی قمار هستش اما من و دوستم برای قمار بازی نمی‌کنیم و فقط برای سرگرمی بازی می‌کنیم آیا مشکلی داره؟
با ما همراه باشید
  • اگر وسایل یک بازی، آلات قمار«وسایل قمار» باشد، بازی کردن با آن وسایل حتی بدون قمار و شرط بندی حرام است.
  • اگر بعد از تحقیق فهمیدید که اکثر مردم به وسایل قمار به چشم وسیله‌ای برای قمار نگاه نمی‌کنند یا به اصطلاح آلت قمار از حالت آلت قمار خارج شد، می‌توانید با آن بازی کنید.