———

در این قسمت می بینیم:

  1. چرا بعضی ها هر گناهی و فحشایی می کنند و تازه، خدا پیغمبر و مومنین رو هم مسخره می کنند، ولی عذاب خدا رو تو زندگی شون نمیبینی؟!!
  2. واقعا خدا می بینه که ما داریم مسخره میشیم بعضی جاها؟؟؟
  3. تفسیر آیه ۱۳ و ۱۴ سوره بقره

ممنون که ویژه برنامه کتاب راهنما رو به دوستانتون معرفی می کنین