——————-

مطالب مطرح شده:

  • اصل تتو، خالکوبی و هاشور در اسلام چه حکمی داره؟
  • برای غسل و وضو چه تکلیفی دارم؟
  • ایا اینها هم زینت حساب میشه و باید از دید نامحرم دور بشه؟