.
.
.

مطالب مطرح شده:

  • نمیشه من با یک دختر یا پسری دوست باشم؟ بدون هیچ نظر بدی، صرفا میخوام باهاش دوست باشم.
  • اگر خانوادهامون از قضیه با خبر باشن چی؟
  • بعضی از چاها در روند زندگی بالاخره مجبوریم یک جاهایی با جنس مخالف ارتباط داشته باشیم، اونجا چی؟
  • در صحبت کردن با نامحرم چه نکاتی رو باید رعایت کرد؟