————
برای استفاده بهتر از این محتوا، تمام 20 قسمت را ببینید.
.
همه چیز در دین بر اساس عقل است؟!!!!
اگر اینطور است، میشه با عقل به من ثابت کنید که چرا سگ نجس است؟!!

مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی

زیبایی عدل و زشتی ظلم، کاملا عقلی است

یافتن قبله، حکم عقلی وابسته به شرع است

اطاعت پذیری یک دلیل عقلی محکم است

فلسفه اصلی همه احکام شرعی، جلب رضایت خداست

برای برخی احکام شرعی حکمتهایی گفته شده است

.
در این دوره میخواهیم به این سوال جواب بدیم که چرا باید دین داشته باشیم؟ و بین تمامی ادیانی که در دنیا هست کدام یک می تواند بهترین دین باشد، پس با ما همراه باشید.