در این مجموعه میخوایم به بیان 20 راز موفقیت از زبان امام علی علیه السلام بپردازیم
قسمت دوم 20 راز موفقیت: موفقیت من در گرو رشد عقل من است
– نکته اول : عقل های قوی هم گوش دارند و هم چشم
– نکته دوم: عقل از دانش راه می یابد و از مخالفت با نفس نیرو می گیرد
– نکته سوم: عقل و سخن دو کفه ترازو هستند
– نکته چهارم : تحمل مشکلات عقل را زیاد می کند