.
.
این قسمت رو ببینید و برای بقیه هم بفرستید که روشنگری بشه که هر چیزی که دلمون می خواد رو به خدا نسبت ندیم.