میدونستی تو کتاب راهنما پره از نکات انگیزشی و موفقیت که خدا بعنوان مربی به منو تو میگه
قسمت چهل ویژه برنامه کتاب راهنمای من
ویژه برنامه کتاب راهنمای من رو دنبال کنین و به دوستان خود معرفی کنین….
هر قسمت یک آیه ناب از کتاب راهنما