چطور انگیزه‌ی خودم رو بالا نگهدارم؟ (قسمت پنجم)

ارزیابی در مسیر حفظ انگیزه یکی از مهمترین قدم‌هایی هست که هر کسی می‌تواند به راحتی آن را بردارد. این ارزیابی چطور صورت می‌گیرد ؟ خب برای اینکه بتوانید خود را در مسیر پیشرفتتان ارزیابی کنید باید ببینید از نقطه شروع که یک هدفی را انتخاب کردید چه مقدار جلو آمده‌اید. آیا 5 درصد رشد داشتید؟ آیا 10 درصد رشد داشته اید؟ و چه میزان دیگر مسیر در پیش رو دارید.
اگر بتوانیم این موضوع را روی نقشه بیاوریم و بدانیم چه مقدار راه آمده‌ایم، چه مقدار از راه مانده است؟ یا چه ایستگاه هایی هستند که در میان راه خیلی می‌تواند به ما کمک کند.