درس اول اعتقادات
اعتقاد یعنی باور و پای بندی و یقین
عقل بدون علم هیچ رشدی نمیکند
برخی پاسخهای اعتقادی به مقدماتی مثل توحید و نبوت و امامت نیاز دارد که اگر قبلا اثبات نشده باشد بحث به جایی نمیرسد مثل بحث طول عمر امام زمان علیه السلام
در ماه مبارک یک دوره کلاس ویژه براتون داریم یک دوره اعتقادی ، که هر روز یک جلسه در خدمت شما هستیم