در این دوره به موضوع “احکام رقص” می‌پردازیم و می‌خواهیم بدانیم که رقص چه حکمی دارد.

با ما همراه باشید.

  • قبل از اینکه بریم سراغ احکام رقص باید این نکته را بدانیم که هر انسانی بعد از تکلیف شدن برای احکام دینی خودش باید از سه حالت زیر استفاده کند:
  1. اجتهاد؛ یعنی خود آن فرد به مقامی رسیده باشد که بتواند از طریق منابع دینی احکام الهی را تشخیص دهد.
  2. احتیاط؛ یعنی آن فرد به گونه‌ای رفتار می‌کند که یقین داشته باشد خلاف حکم خدا را انجام نداده است.
  3. تقلید؛ یعنی آن فرد در مسائل فقهی به جای اینکه خودمان متخصص بشویم یا احتیاط کنیم، از یک مرجع تقلید نحوه‌ی صحیح احکام را می‌پرسد.
  • مراجع تقلید سه نوع نظر درمورد حکم رقص دارند که عبارت‌اند از:
  1. حرام است به خاطر منابع دینی: بعضی از فقها به خاطر بعضی از روایات رقص را به کلی حرام کرده‌اند.
  2. رقص کاملاً لهو حساب می‌شود!: بعضی از مراجع تقلید رقص را لهو میدانند؛”لهو” یعنی کاری که انسان را از کارهای مهم خودش دور می‌کند. هر کاری که لهو باشد حرام است.
  3. اگر لهو شد حرام شد؛ ولی بسیاری از مراجع تقلید مانند آیت الله خامنه‌ای می‌گویند که هر وقتی که یک رقص به لهو تبدیل شد، آن رقص حرام است.
  • البته باید این را هم بدانید که لهو بودن یک رقص حلال و حرام بودن آن را به تنهایی تعیین نمی‌کند، بلکه اگر در رقص گناه دیگری مانند گوش دادن به موسیقی حرام همراه بشود آن رقص حرام است.