.
.
من فرد مورد نظرم رو پیدا کردم و میخوام این رابطه رو حلالش کنم، فقط سوالم اینه که باید کجا برم و این کار رو بکنم