در قدیم‌ها یک بازی‌ای بود به نام “یادم تو را فراموش” که دو نفر با هم یک استخوان جناغ مرغ را می‌شکستند و از آن لحظه به بعد اگر یکی به دیگری چیزی می‌داد آن فرد برنده می‌شد و می‌توانست از بازنده چیزی درخواست کند؛ در این قسمت می‌خواهیم بدانیم که آیا این کار مشکلی دارد؟
با ما همراه باشید.
  • اگر این کار دوستانه انجام بشود، «یعنی اگر بازنده خواسته‌ی برنده را انجام نداد، برنده آن را مجبور به آن کار نمی‌کند» این بازی اشکال ندارد ولی در غیر این صورت این کار حرام است.