عضو بنیاد علمی نخبگان

دانش آموخته دانشگاه فردوسی

درمانگر هیجان مدار و لایف کوچ

جهت رزرو وقت با شماره زیر تماس بگیرید.

رزومه استاد

  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • مدرس دوره های تربیت مربی کانون همیاران بهزیستی
  • موسس و صاحب امتیاز کلینیک مثبت زندگی زیر نظر بهزیستی
  • سابقه مشاوره تحصیلی و آموزشی در مقطع ارشد
  • دارای مدرک بین المللی کوچینگ
  • دارای مدرک تست شخصیت MBTI
  • دارای مدرک مقدماتی و پیشرفته هیجان مدار
  • دارای مدرک زوج درمانی هیجان مدار
  • حوزه فعالیت درمانی: مشکلات فردی و روابط عاطفی با رویکرد هیجان مدار، کوچ توسعه فردی، فرزندپروری
  • عضو سازمان نظام مشاوره و روانشناسی با شماره عضویت نظام: 27588