همانطور که گفته شد رقص استثنائاتی هم دارد، با این حال آیا می‌شود در کلاس‌های رقص شرکت کرد؟
با ما همراه باشید.
  • از آنجایی که کلاس‌های آموزش رقص در قالب مجالس لهوی اجرا می‌شود، شرکت در این مجالس حرام است.
  • اگر آموزش رقص جزء مصادیق لهو نباشد شرکت در این کلاس‌ها اشکالی ندارد.