محصول

مشاوره

دوره :

پستها :

محصولات باشگاه :

محصولات مرتبط :

رهایی از تکبر پنهان
کتاب

رهایی از تکبر پنهان

در کتاب رهایی از تکبر پنهان به نقش گمراه کننده ی آن در مسیر اخلاقی انسان پرداخته شده. معرفی کتاب …

کتاب

باشگاه مغز (1)

باشگاه مغز 1 کتاب آموزش و تمرین برای تقویت و باز توانی مغزی در شانزده پله. معرفی کتاب كتاب باشگاه …

باشگاه مغز-توجه و تمرکز
کتاب

باشگاه مغز(2) – توجه و تمرکز

در کتاب باشگاه مغز 2 (توجه و تمرکز) گام به گام با ابعاد مختلف توجه خود آشنا می شوید. معرفی …

حافظه و یادگیری
کتاب

باشگاه مغز(3) حافظه و یادگیری

هدف اصلي کتاب باشگاه مغز3- حافظه و یادگیری ، فعال‌تر کردن بخش‌هايي از مغز است که وظيفه‌ی بازيابي حافظه را …

آن مرد با باران می آید
کتاب

آن مرد با باران می آید

رمان آن مرد با باران می آید درباره شرایط ایران در سال 57 ومبارزات آزادی خواهانه مردم علیه شاه وحامیانش …

رهایی از تکبر پنهان
کتاب

رهایی از تکبر پنهان

در کتاب رهایی از تکبر …

کتاب

باشگاه مغز (1)

باشگاه مغز 1 کتاب آموزش …

مشاورین :

مشاور واحد موفقیت و توسعه فردی