محصول

مقالات توسعه فردی :
کاراکتر اهمال کاری

اهمال‌ کاری، (تعویق انداختن کارها) یعنی چه؟ | چگونه اهمال کار نباشیم؟

09/17/1400

تصویر مفهومی روانشناسی تغییر

تغییر یعنی چه؟ + یک راهنمای کامل برای تغییر کردن

09/02/1400

کلی کار دارم اما نمیدونم از کجا شروع کنم؟

02/19/1400

چجوری خلاقیت خودمو ببرم بالا؟

02/19/1400

موفقیت در سختی هاست

12/25/1399

مداومت در کار

12/25/1399

محصولات توسعه فردی :
استعدادیابی و هدفگذاری
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 7
دقیقه: 675
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 7
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 675
اهمال کاری
اهمال کاری
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 5
دقیقه: 450
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 5
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 450
روانشناسی تغییر
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 22
دقیقه: 364
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 22
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 364
مهارت خودکنترلی
مهارت خودکنترلی (نسخه صوتی)
مدرس دوره: سید کاظم روح بخش
تعداد جلسات: 14
دقیقه: 357
مدرس دوره :
تعداد جلسات: 14
سید کاظم روح بخش
دقیقه: 357