خشونت در اسلام
سوال: خدای مهربان و حکیم چرا مجازات، شلاق، قطع دست، قتل و قصاص و کشتار، برده داری و گرفتن کنیزدارد
این پنج مقدمه بدون اعتقاد به قرآن و خدا نیز قابل فهم است
مقدمه اول
حکم قطعی عقل مقدم بر هرگونه پیش داوری و نظر سطحی دادن است، همه عقلای عالم همه قانون نویسان بدون استثناء برای مزاحمان عدالت مجازاتی در نظر گرفتند، همه انسانهای عاقل در همه دنیا غرضشان از نوشتن قانون، اجرای عدالت است نه پرکردن زندانها و مجازات متجاوزان
مقدمه دوم
تمام قرآن را بید مد نظر داشت پس با استناد به یک آیه نمی تواند نظر اسلام را فهمید
مقدمه سوم
قرآن، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام را بعنوان پیوست و عامل هدایت معرفی می کند پس بدون مراجعه به سیره اهل بیت از منابع معتبر نمی توان، نظر اسلام را جویا شد و به کمال هدایت یافت لذا اگر کسی عملکرد خلفا و عمال متجاوز آنان به ایران یا قاضی فاسد حکومتی یا غیره را نمی تواند دلیل و شاهدی بر نسبت دادن ظلم و تجاوز به اسلام و قرآن بداند.
مقدمه چهارم
حفظ امنیت در همه جا بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده و وظیفه اولی همه حکومتهاست زیرا همه کمالات بشری و جامعه پیشرفته در همه زمینه ها، در سایه امنیت است لذا اگر در ارزشها اختلاف نظر هست در حفظ امنیت هیچگونه ترید نمی شود کرد
مقدمه پنجم
تمام حدود الهی با حکومت اجرا می شود و حکومت از منظر اسلام نیز با همراهی آزادانه مردم است نه با جبر و زور، یعنی اگر اکثر مردم مسلمان باشد قطعا خواهان احکام اسلامی هستند و کسی نمی توانند آنان را به خاطر نوع قانون بازخواست کنند، چاردیواری اختیاری، بله
یک فکر داریم و یک اقدام علمی، هیچکس طبق قوانین اسلامی بخاطر تفکر، مجازات نمی شود به هیچ وجه، حتی اگر از دین برگردد و مرتد شود الا اینکه تبلیغ کند که آنجا بحث تفکر نیست و عملکرد است لذا در اسلام، زندانی سیاسی نداریم، یعنی اگر کسی مخالف حکومت اسلامی یا حاکم اسلامی باشد اما هیچ اقدامی بر ضد امنیت نکند، اسلام اجازه مجازات نمی دهد حال اگر در
جمهوری اسلامی ما کسی فقط به همین دلیل زندان باشد، به اسلام مربوط نیست که در مقدمه سوم گفتیم
سوال: بالاخره میشه بگیم اسلام دین صلح است؟ اسلام رحمانی داریم که؟
خیر، اسلام رحمانی خیر، اسلام عدالت محور، اسلام هم دین جنگ است هم صلح، جنگ با متجاوزان و صلح با غیر متجاوزان بدون تفتیش عقائد لذا اگر دستور قتل می دهد باید مواردش بررسی شود، قبل از آن به محبت کردن به کفار غیر متجاوزین نگاهی بیاندازیم: الممتحنة : 8 لا يَنْهاكُمُ