در قسمت های قبل گفتیم که یکی از شرط بندی‌های حلال شرط بندی در اسب سواری و تیراندازی است آن هم فقط بین مسابقه دهندگان.
حالا آیا بیننده هم می‌تواند شرط ببندند؟