امام شناسی از منظر عقل و تاریخ
حالا چه نیازی به بحث امامت اونم بعد اینهمه سال؟
حالا که ۱۴۰۰ گذشته چه فرقی می‌کنه خلافت ابوبکر را قبول کنیم بانه؟