.
.
هرکدام از زن و مرد یکسری وظایفی دارند
حالا سوال اینه که اگر یک طرف وظیفه ی خودش رو انجام نده آیا اون یکی میتونه تلافی کنه و وظایفش رو انجام نده؟