.
.
بعضی از مومنین فکر میکنن اگه قرص رو بدون آب بخورن روزشون باطل نمیشه، ایا درسته؟