من می‌خواهم تخته نرد که از آلات قمار هست را با کامپیوتر بازی کنم، آیا باز هم اشکال دارد؟
با ما همراه باشید.
  • در قسمت‌های قبل هم اشاره کرده بودیم که بازی با وسایل قمار حرام است و همچنین گفتیم که در هر بازی‌ که در آن مالی از بازنده به برنده برسد، آن بازی حرام است.
  • اگر بازی با وسایل قمار به صورت دیجیتال بین یک بازیکن و رایانه یا همان هوش مصنوعی باشد و هیچ مالی بین بازیکن و یک فرد دیگر به خاطر برد یا باخت جا به جا نشود این بازی حلال است.