در قسمت قبل گفتیم که کار لهو حرامه، در این قسمت می‌خواهیم بدانیم که چه کسی باید تشخیص بدهد که یک کار لهو هست یا نه؟
با ما همراه باشید.
  • هر فرد تکالیف شرعی خودش را خودش بررسی می‌کند و احکام را از مرجع تقلید خود دریافت کند.
  • در بعضی از احکام لازم است که نظر عرف مردم را بدانیم.
  • برای تشخیص لهو بودن یک کار باید اول بدانیم که عرف مردم آن کار را لهو می‌دانند یا نه، اگر لهو بود حرام است و اگر لهو نبود حلال است.
  • اگر بعد از بررسی شک کردیم که یک کار لهو است یا نه، انجام دادن آن کار حلال است.