یک لَهو داریم
یک لَغو داریم
یک لَعب داریم
بریم تک تک بررسی کنیم که ببینیم تعریف این ها چی هست.
با ما همراه باشید.
  • لهو به معنای غفلت است و کلاً حرامه؛ به عنوان مثال مجلس لهوی یعنی مجلسی که باعث می‌شود فرد از یاد خدا غافل بشود؛ یعنی فرد در آن مجلس حرف خدا زمین بگذارد و برایش مهم نباشد که چه کارهای انجام می‌دهد.
  • لعب هم به معنای سرگرمی و بازی است و به تنهایی مشکلی ندارد.
  • لغو هم یعنی کار بیهوده‌ای که حتی یک سرگرمی هم نیست.
  • لغو و لعب حلال و مباح است ولی لهو حرام است.