———

در این قسمت می بینیم:

  1. تفسیر آیه : الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون
  2. ایمان به غیب از ضروریات مومن است
  3. غیب مثل چی هست؟
  4. انفاق مثل چی؟
  5. میانه روی در انفاق