———-

در این قسمت می بینیم:

  1. یعنی فقط ما ایرانیا میریم بهشت و کل دنیا جاشون تو جهنمه ؟
  2. پس اونیکه اختراع می کنه و فایده داره برای بشریت ولی مسلمون نیست چی میشه ؟
  3. از کجا بفهمیم کی مومن واقعی و کی منافق؟
  4. تفسیر آیه ۶و۷و۸ سوره بقره