———-

در این قسمت می بینیم :

  1. خشک کن لباسشویی رو دیدی با ۵۰ کیلومتر در ساعت می چرخه تا آب رو از لباس بکشه ببرون اما استخر که رفتی آب ثابت و آرومه در حالی که زمین داره ۱۶۷۵ کیلومتر در ساعت میچرخه 😐 بازم ایمان نمیارید😉
  2. چه دلیلی داره که قبول کنم دوباره بعد از مرگ زنده میشیم و قیامتی هست؟!
  3. چرا باید خدا رو عبادت کنم؟!
  4. خدا چرا می خواد من عبادتش کنم؟

تفسیر آیه ۲۱ و ۲۲ سوره بقره