.
.
مسلمان ها با دینی که به کجا رسیدند؟
اصلا مگه دین پاسخگوی نیازهای بشر هست؟
تفسیر آیه 31 سوره بقره