.
.
مگه سجده به غیر خدا حرام نیست، پس چرا خدا به ملائکه گفت به انسان سجده کنید؟
چرا شیطان حاضر نشد به انسان سجده کنه؟
امیدی به هدایت من هست؟
تفسیر آیه 34 سوره بقره