.
.
چرا بعضی از کارها رو حتی نباید نزدیکش شد، مثل زنا و فحشا و …. مگه چیه؟
آدم نمیتونه جنبه داشته باشه؟!
تفسیر آیه 35 سوره بقره