.
.
چرا یک بچه تو خانواده ی فقیر به دنیا میاد و یک بچه توی خانواده پولدار؟
عدالت خدا چی میشه وقتی یکی توی سختی زندگی میکنه و یکی در خوشبختی؟
تفسیر آیه 40 سوره بقره