.
.
چرا من آرامش ندارم با اینکه نماز میخونم و روزه میگیرم و زیارت امام رضا میرم؟
تفسیر آیه 28 سوره رعد