———
تا حالا به این مسئله دقت کردی که این علم بشر از کجا اومده؟!!!
چه کسی این علوم رو با این گستردگی به انسان و بشر آموخته؟!!!
خیالتون رو راحت کنم، انسان و انسانیت هرچی داره از اسلام داره…