———-
در این قسمت می بینیم:
  1. صراط مستقیم یعنی چی؟
  2. راه های مختلف در دنیا چه فرق هایی با هم دارن؟
  3. کدوم راه مطمئن ترین راه است که به آرامش برسیم؟
  4. دیگران که ما رو مسخره می کنن و بهمون می خندن چیکار کنیم😳؟
  5. چطور میتونم راهی که انتخاب کردم رو مدیریت کنم؟