———

در این قسمت به این موضوعات میپردازیم:

  1. مگر قرآن نمیگه نماز کمک میکنه آدم از فحشا دور بشه، پس چرا بعضی نماز می خونن ولی بد دهن هم هستن و دزدی هم می کنند و فحشا هم دارن؟؟
  2. چرا غربی ها و غیر مسلمونا که نماز نمی خونند پیشرفت کردن و مدرنیته شدن؟
  3. چرا نماز بعضی ها ثمره نداره؟
  4. خدا به کیا غضب و خشم داره و به کیا نعمت خاصشو میده؟
  5. آیا نماز ضمانت صد درصد نجات هست؟؟