———

در این قسمت که ابتدای سوره بقره است میبینیم:

  1. جواب دندون شکن نداریم، اما جواب منطقی داریم، اگر کسی قبول نکرد مشکل از قرآن و ادله دینی نیست، مشکل از لج بازی و تعصب افراد است….
  2. کتاب راهنما میگه هدی للمتقین: اونایی که تعصب نداشته باشن و ذهن سالم من کمکشون می کنم اما…
  3. تازه اگر قبول کنی این اول راه خوشبختی است و کلی محتوای ناب داره که به رشد برسونه ما رو
  4. پس چرا بعضی قرآن رو به نفع خودشون تفسیر می کنند؟