.
.
اگه دکتر بخواد آمپول بی حسی بزنه یا اینکه از دندانم خون بیاد تکلیف چیه