آیا رقص برای همسر اشکالی دارد یا نه؟
با ما همراه باشید.
  • رقص یک خانم برای شوهرش اگر همراه با گناهی نباشد« همان شروط حلال بودن رقص برای همجنس که در قسمت قبل گفتیم» حلال است.
  • رقص یک آقا برای همسرش از نظر آقای خامنه‌ای اگر آن رقص لهو نباشد و همراه با گناهان دیگر «مثل موسیقی لهوی» نباشد حلال است.

همانطور که گفتیم یکی از چیزهایی که در رقص زن و شوهر باید رعایت بشود موسیقی است، ما در سایت پشتیبان من دوره‌ای در مورد “احکام موسیقی” برگزار کردیم که در قسمت دوره‌ها می‌توانید آن را تماشا کنید.