در قسمت‌های قبل در مورد رقص بزرگ سالان صحبت کردیم، آیا رقصیدن کودکان هم اشکال دارد؟
با ما همراه باشید.
  • بچه‌ای که تکلیف نشده و یا به سن بلوغ نرسیده، دین اسلام به او تکلیف نمی‌دهد پس برای آن بچه رقصیدن حرام نیست.