در این قسمت می‌خواهیم بدانیم که آیا بازی بیلیارد حرام است یا خیر؟
با ما همراه باشید.
  • اگر یک وسیله و ابزاری در ذهن مردم به عنوان وسیله‌ی شرط بندی شناخته بشود خرید و فروش، بازی کردن، اجاره دادن و ساختن آن حرام است.
  • اما اگر یک وسیله آلت قمار نبود« وسیله‌ی قمار» بازی کردن آن اگر در آن شرط بندی انجام نشود حرام نیست.